Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego

05-2-2018

Rozwiązanie konkursu WYGRAJ WYMARZONE WALENTYNKI

 

Dziękujemy za udział w konkursie i wszystkie piękne życzenia. Niektóre nas rozczuliły, a niektóre rozweseliły, wszystkie były niezwykle cenne, bo wypływały z głębi serc. Najbardziej jednak za serca chwyciły nas życzenia złożone przez:

 1. Krystynę Teresę Hodun – nagroda weekend w Pałacu/Folwarku Łochów
 2. Andrzeja Bakiera – nagroda kolacja z noclegiem w hotelu Ibis Styles Siedlce
 3. Joannę Śledź – nagroda kolacja w hotelu Ibis Styles Siedlce

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór voucherów.

A wszystkim życzymy wspaniałych, pełnych miłości walentynek

 

 

Nie masz pomysłu na prezent Walentynkowy? Weź udział w naszym konkursie i wygraj jedną z trzech romantycznych nagród. Do wygrania:

 1. Weekend dla dwojga w Folwarku/Pałacu Łochów, w skład którego wchodzi: obiad w dniu przyjazdu, romantyczna kolacja z winem, nocleg, śniadanie, wstęp do strefy saun i basenu.
 2. Romantyczna kolacja z noclegiem w hotelu Ibis Styles Siedlce, w skład której wchodzi: kolacja z winem, nocleg, śniadanie.
 3. Romantyczna kolacja z winem w hotelu Ibis Styles Siedlce.

Co zrobić, aby wygrać jedną z trzech nagród? To proste:

 1. Zrób zakupy w Galerii Siedlce w dniach 10 lub 11 lutego za kwotę min. 100zł
 2. Zarejestruj paragon w punkcie konkursowym
 3. Wypełnij kupon konkursowy, na którym napisz najpiękniejsze życzenia dla swojej drugiej połówki.

Wygrywają trzy osoby, które napiszą najpiękniejsze życzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 lutego do godz. 16.00, a lista laureatów zostanie opublikowana na fb Galerii Siedlce.

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

„Wygraj wymarzone walentynki” z dnia 05.02.2018 r.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pod nazwą „Wygraj wymarzone walentynki” jest Galeria Siedlce z siedzibą w Siedlcach 08-110 przy ul. Piłsudskiego 74, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja prosprzedażowa prowadzona jest na terenie Galerii Siedlce, mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 74, 08-110 w Siedlcach, zwanej dalej „Galerią”.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja Wygraj wymarzone walentynki” zwany dalej „Akcją”.
 4. Niniejsza Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Stanowisko Konkursowe zlokalizowane jest na terenie obiektu Galeria Siedlce na pasażu 0 i czynne jest w dniach od 10.02.2018 r. do 11.02.201 r. w godzinach otwarcia Galerii i tylko w tym czasie można rejestrować paragony.

 

 • 2 UCZESTNICY AKCJI
 1. Udział w Akcji Prosprzedażowej jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem akcji Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która: ukończyła 18 rok życia oraz posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek powiązanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 84 lok. 58, 02-777 Warszawa), NIP 821-000-41-90, REGON 710426293, ADMiZ z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowej3, NIP 821-158-75-49 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

 

 • 3 CZAS TRWANIA I ZASADY PROMOCJI
 1. Akcja prosprzedażowa zostanie przeprowadzona w dniach od 10.02.2018 r. do 11.02.2018 r. w godzinach otwarcia Galerii.
 2. Obsługa Stanowiska Konkursowego ma prawo do przerw w jego funkcjonowaniu spowodowanych przyczynami organizacyjnymi lub technicznymi.

W akcji może wziąć udział każdy, kto:

a) w dniach od 10.02.2018 r. do 11.02.2018 r. dokona zakupów za kwotę min. 100zł w ramach maksymalnie dwóch transakcji w sklepach/punktach usługowych na terenie Galerii Siedlce (z wyłączeniem art.: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, produkty lecznicze, transakcje dokonywane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach, jak i również wpłaty i wypłaty bankomatowe oraz doładowania telefonów)

b) okaże dowód zakupu hostessie na stanowisku odbioru nagród. Dowód zakupu zostanie opieczętowany oraz podpisany przez hostessę w celu uniknięcia jego ponownego wykorzystania podczas trwania akcji.

c) poprawne wypełnieni kuponu konkursowy przekazany przez hostessę, w tym poda prawidłowe dane oraz udzieli pisemnej odpowiedzi zgodnie z poleceniem umieszczonym na kuponie konkursowym

d) pozostawi wypełniony kupon hostessie oraz wypełni swoje dane w tabelce rejestracyjnej

3.Jeden paragon upoważnia do otrzymania tylko jednego kuponu konkursowego. Bez względu na fakt, jak wysoka kwota widnieje na jednym dowodzie zakupu, w oparciu o dany dowód zakupu uczestnik może otrzymać tylko jeden kupon konkursowy.

4. Hostessa wydaje i zbiera paragony przy stanowisku konkursowym.

5. W dniu 12.02.2018r. do godziny 16:00 następuje rozstrzygnięcie Akcji Prosprzedażowej, to jest wybranie przez Komisję 3 kuponów konkursowych z odpowiedziami, które Komisja uzna za najbardziej kreatywne.

6. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Galerii Siedlce.

7. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na fb Galerii Siedlce dnia 12.02.2018r. do godz. 16.00.

 

 • 4 NAGRODY
  1. Nagrodami w Akcji Prosprzedażowej są:

a) Pierwsza nagroda – weekend dla dwóch osób w Pałacu/Folwarku Łochów w skład którego wchodzi: obiad, kolacja, nocleg, śniadanie oraz możliwość korzystanie ze strefy basenu i sauny, o łącznej wartości 725,70zł

b) Druga nagroda – kolacja z noclegiem dla dwóch osób w hotelu Ibis Styles Siedlce o wartości 310zł.

c) Trzecia nagroda – kolacja dla dwóch osób w hotelu Ibis Styles Siedlce o wartości 150zł.

2. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

3. Ocena, czy i która Odpowiedź Konkursowa udzielona na kuponach konkursowych na pytanie zamieszczone na kuponie konkursowym – zasługuje na nagrodę – należy do Komisji.

4. Uczestnik, który udzielił na kuponie konkursowym Odpowiedzi Konkursowej zasługującej, zgodnie z oceną Komisji, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.

5. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz jego Odpowiedzi Konkursowej, zostaną opublikowane na fb Galerii Siedlce dnia 12.02.2018r. do godz. 16.00 oraz zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

6. Nagrody będzie można odebrać w dniach 13-16.02.2018 w godzinach 8.00-16.00 w biurze dyrekcji Galerii Siedlce, ul. Piłsudskiego 74, Siedlce.

7. W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata w określonym terminie, Laureat traci prawo do jej otrzymania.

8. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.

 

 • 5 DANE OSOBOWE
 1.  Administratorem danych osobowych jest Galeria Siedlce ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce.
 2.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora i Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3.  Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane w celu organizacji Akcji Prosprzedażowej, w tym w celu podania do wiadomości publicznej tj. opublikowane na fb i www Galerii Siedlce jego imienia i nazwiska.
 4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Akcji Prosprzedażowej.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w niej (w  tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, który w celu uzyskania nagrody podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.02.2018 r.
 4. Regulamin niniejszej Akcji Prosprzedażowej jest do wglądu przy Stanowisku Konkursowym oraz na www Galerii Siedlce, tj. www.galeriasiedlce.pl
 5. Biorąc udział w Akcji Prosprzedażowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji Prosprzedażowej zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Prosprzedażowej.
 6.  Uczestnictwa w Akcji Prosprzedażowej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

Repertuar kina Helios

Zobacz najnowsze propozycje kina Helios na cały tydzień. Obejrzeć można będzie nie tylko ciekawe premiery filmowe, ale także oferty specjalne.

Sypiemy rabatami do -70%

Już wystartowały wyprzedaże kolekcji jesień-zima, promocje sięgają nawet 70%, to idealna okazja na uzupełnienie garderoby.

Dzieciaki zgotują Święta- fotorelacja

Przedświąteczna niedziela upłynęła w Galerii na przygotowywaniu smakowitych potraw pod okiem zwyciężczyni MasterChef Junior – Julii Cymbaluk.